Αρχική

20-01-2017

Ανακοίνωση


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17Β, Τ.Κ. 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τηλ. 26510. 25839 & Fax. 26510.39906                                               Ιωάννινα 20/01/2017

e-mail:info@ksioan.gr

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Γνωρίζουμε στα  μέλη μας ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας σύμφωνα με την αριθμ. 151345/167/19-01-2017 (ΦΕΚ 2536 Β΄) απόφασή του παρατείνει τη θήρα του αγριόχοιρου για τρείς ημέρες ήτοι: 21,22 & 25 Ιανουαρίου 2017.

Υπενθυμίζουμε την απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχές που είναι πλήρως καλυμμένες με χιόνι σύμφωνα με τη αριθμ. 179170/18-11-2016 απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.