Αρχική

11-08-2017

Θεώρηση Αδειών 2017-18


Έχει ξεκινήσει η θεώρηση αδειών στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιωαννίνων για την κυνηγετική περίοδο 2017 - 2018.

Οι τιμές έχουν ως εξής : 
Τοπική : 101 €
Περιφ/κή : 121 €
Γενική : 151 €
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση :

  1. άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.
  2. η άδεια θήρας.
  3. για όσους χρειάζεται αλλαγή βιβλιαρίου θήρας μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.

Οι ώρες λειτουργίας του γραφείου είναι:
Πρωινά : Δευτέρα -& Παρασκευή 08:30 - 13:30
Απογεύματα (Δε-Τε-Πα) : 18:00 - 20:00