Αρχική

10-03-2018

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης


 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ   ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                              ΙΩΑΝΝΙΝΑ 08/03/2018

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17 Β, Τ.Κ. 45332  ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 17             .    

τηλ. 26510.25839 &  fax. 26510.39906

e-mail:info@ksioan.gr

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑ Κ Τ  Ι Κ Η Σ    Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ   Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Καλούμε τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις  25 Μαρτίου  2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30΄π.μ, στο

« ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ» του Συλλόγου  στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Σε περίπτωση που δε θα υπάρχει απαρτία ( που είναι και το πιθανότερο), θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή  01 Απριλίου 2018, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα παρακάτω θέματα:

  1. 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2017 .
  2. 2. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2018.
  3. 3. Ενημέρωση μελών για τρέχοντα κυνηγετικά θέματα.

Σημειώνουμε ότι μέλη του Συλλόγου μας  είναι μόνο οι κυνηγοί που έβγαλαν άδεια κυνηγίου στο Σύλλογο κατά την κυνηγετική περίοδο  2017-2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΤΡΑΣ

Η θεώρηση των αδειών έχει αρχίσει από τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018


Μια καλαίσθητη ζακέτα fleece προσφέρει ο Σύλλογος στους κυνηγούς-μέλη του για προστασία από τα κρύα του χειμώνα και ορατότητα από τους συναδέλφους