Αρχική

14-06-2018

Ανακοίνωση


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ   ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                                          Ιωάννινα 12/06/2018

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17 Β, Τ.Κ. 45332  ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αριθ. Πρωτ.  69  

τηλ. 26510.25839 &  fax. 26510.39906

e-mail:info@ksioan.gr

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τις εφημερίδες

1.-ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

2- ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

 

 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας σας  την

ακόλουθη ανακοίνωση:

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο  Κυνηγετικός Σύλλογος Ιωαννίνων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας.

Η θέση εργασίας αφορά τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιωαννίνων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξή μας, μέχρι την Δευτέρα 2 Ιουλίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:30΄ έως 13:30 στην έδρα του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων, (28ης Οκτωβρίου 17Β, Τ.Κ.45332, τηλ.:2651025839 & FAX.2651039906).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή μας μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου .

Επίσης στον Κυνηγετικό Σύλλογο θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ                                         ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (.doc)

Η θεώρηση των αδειών έχει αρχίσει από τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018


Μια καλαίσθητη ζακέτα fleece προσφέρει ο Σύλλογος στους κυνηγούς-μέλη του για προστασία από τα κρύα του χειμώνα και ορατότητα από τους συναδέλφους