Ανανέωση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου

  1. Το κυνηγετικό όπλο κενό και λυμμένο εντός θήκης
  2. Η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου
  3. Η αστυνομική ταυτότητα και ένα φωτοαντίγραφο αυτής
  4. Πρόσφατες φωτογραφίες (Μία 1 περισσότερη από τον αριθμό των όπλων)
  5. Ιατρικό πιστοποιητικό που συμπληρώνεται από ιατρό ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΨΥΧΙΑΤΡΟ εκτός ΕΟΠΠΥ
  6. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (Παρέχεται από την Αστυνομία)

Για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ : παράβολο των 3 ευρώ για ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ / 15 ευρώ για ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ

Το παράβολο εκδίδεται στο ΚΕΠ και πληρώνεται σε τράπεζα. 

Η θεώρηση των αδειών θα αρχίσει τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018


Μια καλαίσθητη ζακέτα fleece προσφέρει ο Σύλλογος στους κυνηγούς-μέλη του για προστασία από τα κρύα του χειμώνα και ορατότητα από τους συναδέλφους