Επικοινωνία


Κυνηγετικός Σύλλογος Ιωαννίνων
28ης Οκτωβρίου 17
Τ.Κ.454 44 Ιωάννινα
Τηλ. 2651 025839
Fax. 2651 039906
e-mail:info@ksioan.gr