Διοίκηση-Προσωπικό

Διοικητική δομή - Προσωπικό Κ. Σ. Ιωαννίνων
Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων αποτελείται από 9 μέλη.Τα 8 εκλέγονται από τα μέλη - κυνηγούς του Συλλόγου και το 9ο (Ταμίας) διορίζεται από το Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου.

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος: Θωμάς Καραπάνος
 • Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Λύτρας
 • Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Λιόλιος
 • Ταμίας: Χρήστος Τσoύτσης
 • Κοσμήτορας: Χρήστος Δούβαλης
και μέλη:
 • Δημήτριος Νάστος
 • Χρήστος Παππάς
 • Ευάγγελος Καραγιάννης
 • Σωτήριος Φαρμάκης

Ελεκγτική επιτροπή:

 • Γεώργιος Βλης
 • Κωνσταντίνος Μύταρης
 • Κωνσταντίνος Δούβλης

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Το προσωπικό που απασχολείται στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιωαννίνων αποτελείται από τους εξής :

 • Τσικουρά Ελένη: γραμματέας