Διοίκηση-Προσωπικό

Διοικητική δομή - Προσωπικό Κ. Σ. Ιωαννίνων
Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων αποτελείται από 9 μέλη.Τα 8 εκλέγονται από τα μέλη - κυνηγούς του Συλλόγου και το 9ο (Ταμίας) διορίζεται από το Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου.

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος: Λύτρας Ευάγγελος
 • Αντιπρόεδρος: Δούβαλης Χρήστος
 • Γεν. Γραμματέας: Λιόλιος Ανδρέας
 • Ταμίας: Τσoύτσης Χρήστος
 • Κοσμήτορας: Φαρμάκης Σωτήριος
και μέλη:
 • Νάστος Δημήτριος
 • Μύταρης Κων/νος
 • Τσιούρης Δημήτριος
 • Καραγιάννης Ευάγγελος

Ελεκγτική επιτροπή:

 • Βλης Γεώργιος
 • Δούβλης Κωνσταντίνος
 • Κωστάκης Δημήτριος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Το προσωπικό που απασχολείται στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιωαννίνων αποτελείται από τους εξής :

 • Τσικουρά Ελένη: γραμματέας