Blue Flower

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ – Δ.Α.Δ.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ -   Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2022-2023

 

1.- Καταφύγιο : Μετσόβου και Τ.Κ. Χρυσοβίτσας - Γρεβενιτίου, έκτασης 17.000 στρεμμάτων.

Όρια: Αρχίζει από πηγή Γεωργίτση Δήμου Μέτσόβου, με κατεύθυνση Β.Α. αφού περάσει ρέμα Ποτόκι, φθάνει στη ράχη Σπανούρα Μουτσέλι, από εκεί ακολουθεί κορυφογραμμή Σπανούρα Μουτσέλι, φτάνει στον ημιονικό δρόμο Γίδρα - Ρουτζέλο, τον ακολουθεί, φτάνει στο ρ. Σαράτο (τραπουνσαράτου). Ακολουθεί το ρέμα προς τα κάτω φτάνει στη συμβολή με το ρέμα Ρουτζέλο, το ακολουθεί προς τα πάνω, καταλήγει στον περιφερειακό δρόμο της τεχνητής λίμνης πηγών Αώου (Ρείθρο), ακολουθεί τον περιφερειακό δρόμο και περνώντας από το ρέμα Βάλια Μέγγουλη, τη θ. Τσιμπίδη, το ρ. Τσούμα Τσιμπίδη, φτάνει στο ρέμα Περατώρας το ακολουθεί προς τα πάνω φτάνει στις Κόκκινες Βρύσες (Υψ. 2019), από εκεί ακολουθώντας κορυφογραμμή Μαυροβουνίου ( όρια Περιβολίου Γρεβενών) περνά από υψ. 2004 και θ. Καπετάν Κλείδη (υψ. 2036), φτάνει στη θ. Αυτιά Φλέγγα (υψ. 2159), από εκεί κατεβαίνοντας στη ράχη Φλέγγα (όρια Δ. Μετσόβου και Δ.Δ. Φλαμπουραρίου) και περνώντας από θέση Άσπρα Λιθάρια (υψ. 1739) βρύση Σαρακατσαναίων, ακολουθεί προς τα κάτω το ρ. Μουρτζιάς μέχρι συναντήσεως ποταμού Αώου, ακολουθεί την κοίτη του π. Αώου προς τα πάνω (όρια Δ. Μετσόβου και Δ.Δ. Φλαμπουραρίου και Γρεβενιτίου).Φτάνει στο κυρίως φράγμα της τεχνητής λίμνης Πηγών Αώου, από εκεί ακολουθεί τον περιφερειακό δρόμο της λίμνης προς Μέτσοβο, διέρχεται από το 1Ο και 2Ο φράγμα στη θ. Πέντε Αλώνια του Δ.Δ. Γρεβενιτίου, από το 1ο, 2ο, 3ο και βοηθητικό φράγμα Ποριτσίων στη θ. Πολιτσιές του Δ.Δ. Χρυσοβίτσας και ακολουθώντας πάντα τον περιφερειακό δρόμο στην περιοχή του Δ. Μετσόβου φτάνει στη πηγή Γεωργίτση.

2.- Καταφύγιο Αετομηλίτσας 27.688 στρεμμάτων.

Όρια: Από γέφυρα Μαυρόλακκου, ακολουθούν δασικός δρόμος προς Πληκάτι μέχρι συναντήσεως του ρέματος Κόχλιας, κατέρχονται μέχρι συναντήσεως του χειμάρρου Πιστίλιαπη ακολουθούν χείμαρρο μέχρι συμβολή με ρέμα Βαθύλακκος (όρια οξυάς) ακολουθούν ανοδικά το ρέμα Βαθύλακκος μέχρι ύψωμα Λιούκου, ακολουθούν οροσειρά Λιούκου – Σταυρός – Μνημείο - Σκίρτσης, όπου τα όρια Ν. Καστοριάς, ακολουθούν όρια Ν. Κοστοριάς μέχρι ύψωμα Πάνω Αρένα, κατέρχονται ακολουθώντας το ρέμα Κόκκινη Πέτρα μέχρι γέφυρα Μαυρόλακκου όπου άρχισαν.

3.-Καταφύγιο: Βουρκοποτάμου Δήμου Κόνιτσας έκτασης α)12.619 και β) 10.800 στρεμμάτων.

Όρια: α)Γέφυρα Λασκαρίδου, ρ. Βουρκοπόταμος (900 μ.) βόρεια, παρυφή δασικής έκτασης, παλιά εκκλησία, ρ. Αγ. Βαρβάρας, νότια, μύλος Ταμπακόμυλος, βόρεια, κορυφογραμμή όρια Δ.Δ. Πουρνιάς - Μόλιστας , κορυφή Γύφτισσα (1752), δυτικά όρια Μόλιστας - Καστανέας, υψ. 1296, κορυφή Ντέρης, δρ. Κονίτσης - Μακεδονίας, γέφυρα Λασκαρίδου

β) Γέφυρα Πύργου (500μ) δυτικά – ράχη - ημιονικός δρόμος (Πύργος), βορειοδυτική κατεύθυνση, υψ. Πύργος, ρ. βαθύλακκος, συμβολή ρ. Βαθύλακκος, ρ. Μοκόλυβο, βορειοδυτικά, ρ.Μοκόλυβο, όρια δάσους Πυρσόγιαννης - Βούρμπιανης, δασικός δρόμος, ράχη Πετρίτης, Κοκκινόπετρα, δρ. Κόνιτσας - Μακεδονίας (Σπηλιωτόπουλου ) Νότια κατεύθυνση δρόμου.

4.-Καταφύγιο Πάδων έκτασης 20.800 στρεμμάτων.

Όρια: Συμβολή ρέματος Μυλοπόταμος με τον Αώο Π. συμβολή ρ. Μέγας Λάκκος και Βοιδόσταλο, ρ. Μέγας Λάκκος, κορυφογραμμή Σμόλικα κοντά στη Δρακόλιμνη, ανατολικά, κορυφογραμμή κορυφή

2637 Σμόλικα, υδροκρίτης, ύψωμα Γρηά Σαμαρινιώτισσα, νότια, θ. Πέτρα Κακαράντζα, Μπούγια, ρ. Ασπροπόταμος, Αώος Π. ρ. Μυλοπόταμος.Δ. Μετσόβου και Δ.Δ.

5.- Καταφύγιο : Ελευθέρου - Παπίγκου Δήμου Κόνιτσας έκτασης 36.000 στρεμμάτων.

Όρια: Γέφυρα Αώου Π., θ. Κάστρο – Τσούμα - Καψάλα- Αιμινάδια, υψ. Τραπεζίτσα, υψ. Κολοκυθιάς, Ράχη Κώτσιου, δρ. Κόνιτσας – Διστρατου, δρ. δασικός Εικόνισμα, Γιάκα - Κρανιές – ρ. Τριώδες, Αώος Π. ρ. Δέσης, θ. Δρακόλιμνη, Καταφύγιο Ορειβατών Παπίγκου, υψ. 2251, βόρεια –ράχη, γέφυρα Αώου.

6.- Καταφύγιο: Παπίγκου έκτασης 10.170 στρεμμάτων.

Όρια: Θ.Καταφύγιο Ορειβατών, νότια, ανώνυμη ράχη, Βράχια Αστράκας,δυτικά,ριζά Βράχων, θ. Απάνω Ζωνάρια, Βόρεια – θ. Κέδρος – Ράχη Σκάλας- Κοπρίγο- Δαδιές- Ριζά Παράγγια, θ. Χωράφι Καραπλιάκου, ανατολικά, ανέρχονται ράχη Λειβαδάκια, θ. Πλατειά Χούνι, νοτιοααανατολικά, ράχη Κουτσομήτρου, υψ. Θ. 2251,κατέρχονται κορυφογραμμή Λάπατα,Καταφύγιο Ορειβατών.

7.-Καταφύγιο: Βρυσοχωρίου - Ηλιοχωρίου, έκτασης 39.000 στρεμμάτων.

Όρια: Δρόμος Ηλιοχωρίου - Βρυσοχωρίου, ρ. Βάτος,υψ.2446,8 θ. Στόμα, κορυφογραμμή υψ. 2467-2478, θ. Κόπανος, ριζά Γκαμήλας , θ. Καλόγηρος όπου και η αρχή του ρέματος Δέσης, το οποίο ακολουθεί μέχρι τον ποταμό Αώο τον οποίο ακολουθεί προς ανάντη μέχρι το πρώτο ρέμα Ανούκας, δρ. δασικός ,δρ. Βρυσοχωρίου – Ηλιοχωρίου - Σκαμνελίου μέχρι ρ. Βάτος.

8.- Εθνικός Δρυμός Βίκου Αώου: 33.000 στρέμματα.

Όρια: (Πυρήνα) Βοϊδομάτης, ρ. Μονοδενδρίου, ρέμα Γενίτσαρη, Αγ. Παρασκευή, παρυφή χωριού Μονοδένδρι, δημόσια οδός, θ. Οξιά, κορυφή Μονοδενδρίου, Οξιά, υψ. 1600μ. υψοδείκτης 1335μ., οικισμός Βιτσικό, δημοσία οδός Βιτσικού - Αρίστης, κορυφογραμμή, οδός Αρίστης – Παπίγκου, συστάδα Πλατάνων, Παναγιάς Σπηλιωτίτσης, κορυφογραμμή θ. Παλιάμπελα, βατή οδός Αγ. Μηνά προς υδρόμυλο, θ. Πορταρόβα, κορυφογραμμή - θ. Παλιούρια, Καστρί, βόρεια κορυφογραμμή, υψοδείκτες 862μ - 768μ., εικονοστάσι δημόσιας οδού Αρίστης - Παπίγκου, εικονοστάσι βατής οδού Βιτσικού - Παπίγκου, υδροκρίτης Αστράκας, υψοδείκτης 1787μ., υψομετρική καμπύλη 1700μ., βατή οδός Βραδέτου καταφύγιο ορειβατών, θ. Γκουρομάτι, δυτικά θ. Μπελόη - Κριαρά, κορυφογραμμή Λιβάδι (1373μ.) φαράγγι Βίκου - Ρ. Μεζαρά, ρέμα Μονοδενδρίου.

9.-Καταφύγιο : Ευρύτερης περιοχής χαράδρας ποταμού Αράχθου στο Ν. Ιωαννίνων στο Δ.Δ. Μουζακαίων Δήμου Παμβώτιδος- Δ.Δ. Ελληνικού- Φορτωσίου- Κωστητσίου, Πατέρου, Καλεντζίου και Μονολιθίου Δήμου Κατσανοχωρίων- Δ.Δ. Πετροβουνίου, Χουλιαράδων και Βαπτιστής Δήμου Τζουμέρκων-Δ.Δ. Αμπελοχωρίου και Ραφταναίων Δήμου Πραμάντων ,έκτασης 27.330 στρεμμάτων.

Όρια: Γέφυρα Τσιμόβου ,ακολουθεί ανατολικά την επ. οδό έως το μεγάλο ελιγμό πριν το συν. «Κέδρος¨», συνεχίζει ΝΑ συναντά το ρ. «Ορνιολάγκαδο»και κατέρχεται έως τον Άραχθο ποταμό. Από εκεί ακολουθεί αριστερά την κοίτη του Ποταμού, διέρχεται από τη θ. «Αμπροβίστα» μέχρι το τρίτο αν.ρέμα που κατέρχεται από τον οικ. του Δ.Δ. Χουλιαράδων. Ακολουθεί το ρ. και ανέρχεται μέχρι τον ελιγμό του δρόμου Ν.Δ. του οικισμού, στη συνέχεια ακολουθεί το φρύδι των πρανών του ποταμού Ν-Ν.Α.του οικισμού Δ.Δ. Χουλιαράδων μέχρι την κορυφή «Κουρούνα».Με Ν.Α. κατεύθυνση κατέρχεται τη ράχη μέχρι το ρέμα που κατεβαίνει από το Δ.Δ.Βαπτιστή και τον επ. δρόμο τον οποίο ακολουθεί έως τη γέφυρα (Γκόγκου). Συνεχίζει με νότια κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει τον επ. δρόμο Κτιστάδων Αμπελοχωρίου τον οποίο ακολουθεί έως τη θέση «Προφήτη Ηλίας» και ύψος της ράχης «Γιαννίστα Ζαγόρια».Ανεβαίνει τη ράχη με Δ. κατεύθυνση μέχρι την κορυφή. Με κατεύθυνση Ν.Δ.διέρχεται Βόρεια τον οικισμό του Δ.Δ. Αμπελοχωρίου ακολουθεί το πρανές του ποταμού έως την κορυφή που βρίσκεται το παρεκκλήσι Άγιος Νικόλαος. Ακολουθεί το φρύδι των πρανών του π.Αράχθου και διερχόμενο από τις ράχες στις θέσεις «Φυλάκιο» και «Στέκος» συναντά το αν. ρέμα Ν.Δ.του συν. «Βουνόρεια» που ακολουθεί μέχρι την συμβολή με τον ποταμό Άραχθο.Από εκει διέρχεται τον ποταμό και ανέρχεται μέχρι να συναντήσει την επ.οδό Ιωαννίνων Πραμάντων την οποία ακολουθεί μέχρι να συναντήσει τη ράχη που κατέρχεται από την κορυφή « Κότσικο» στην οποία ανέρχεται. Ακολουθεί το φρύδι των πρανών του ποταμού με Β. κατεύθυνση διέρχεται από το αν. ρέμα που κατεβαίνει από το Δ.Δ. Καλεντζίου, ανέρχεται την εκεί ράχη και ακολουθώντας πάντα το φρύδι των πρανών του π. Αράχθου που είναι ενωμένο με το ρέμα «Αηδονοκούκουλο» φτάνει μέχρι Β. του οικισμού του Δ.Δ.Φορτωσίου. Από εκεί διέρχεται το προαναφερόμενο ρέμα φτάνει Ν. του οικισμού του Δ.Δ. Κωστιτσίου και φθάνει στην κορυφή στο παρεκκλήσι «Προφήτης Ηλίας» Κωστιτσίου.Στη συνέχεια ακολουθώντας το φρύδι των πρανών του ποταμού διέρχεται από το ρ. «Κοροβέσιου» την «Ιερά Μονή Θεοτόκου Τσούκας» και πάντα με Β.κατεύθυνση και καθοδική πορεία πλέον καταλήγει στη γέφυρα «Τσιμόβου»

10.-Καταφύγιο Κουπακίων Τ.Κ.. Άρδοσης, Δερβιζιάνων – Ελάφου - Ρωμανού, έκτασης 14.000 στρεμμάτων.

Όρια: Συμβολή ρ. Κοκετού με λάκκο Κόκκινου, Λάκκος Κόκκινου, Ανώνυμο ρεματίδιο, ομβροδεξαμενή Δ.Δ. Ελάφου , αγροτικός αμαξωτός δρόμος, συμβολή ανώνυμων ρεμάτων, δεξιό ρέμα, διακλάδωση με ανώνυμο λάκκο, σέλωμα σε 200 μ. από Άγιο Αθανάσιο Άρδοσης, ρ. Αλμύρα, συμβολή με ανώνυμο λάκκο- αγρόκτημα Μυλωνά ,αγροτικός

αμαξωτός δρόμος δεξιά λάκκου Αλμύρα μέχρι θ. γέφυρα Γκουρτζα, αμαξωτός περιφερειακός δρόμος Αναδασμού (Τέρνα) μέχρι αμαξωτό δρόμο θ. Τοκέικα, αμαξωτός δρόμος περιοχής Δερβιζιάνων μέχρι θ. Παντζούρι ρ. Κοκετός.

11.-Καταφύγιο : Δελβινακίου έκτασης 15.250 στρεμμάτων.

Όρια: Αγ. Αθανάσιος(παρεκκλήσι),δρ. Δελβινακίου, θ. Κουστομο,

δρ. Βήσσανης, θ .Νταμάρια, Αντέρεισμα, Βαθύς Λάκκος, Λίμνη Ζαραβίνας, ρ. Σέκλιζα, Προφήτης Ηλίας, κορυφογραμμή, διασταύρωση Κτισμάτων Δελβινακίου, δρ. Δελβινάκι, Αγ. Αθανάσιος.

12.-Καταφύγιο : Παναγιά – Κουρούζα - Μακραλέξη των Τ.Κ. Λάβδανηςς – Αγίας Μαρίνας Πωγωνίου, έκτασης 13.500 στρεμμάτων.

Όρια: Δρ. Λάβδανης – Αγίας Μαρίνας (Νάκου), ρ. Κουσοβίτικο, Λάκκο Αγίας Μαρίνας, νότια κατεύθυνση, Σέλωμα Σιουρίκι, Λάκκος Μάρτη, Πηγή Κορίτα, δρ. αγροτικός Χαράδρα - Δεμάτικο, ύψωμα, όρια Ν. Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας,Υδροκρίτης, ρ. Κουσόβικο, δρ. Λάβδανης - Αγίας Μαρίνας (Νάκου).

13.- Καταφύγιο : Ασπραγγέλων – Ελάτης, έκτασης 7.100 στρεμμάτων.

Όρια: Αγ. Νικόλαος Ασπραγγέλων, δρ. Ιωαννίνων - Ασπραγγέλων, νεκροταφείο ,δρ. αγροτικός, Καραμπέτση, κορυφή Χαραμαντά- Βρύση - Βαθύλακκος – Υψ. Στίμα, Θ. Λάπατο, ρ. Δικόρυφου Ελάτης – Γ. Αθανάσιος στρεμμ.

14.-Καταφύγιο : Δημοσίου Δάσους Φλαμπουραρίου και Βοβούσας , έκτασης 8.610 στρεμμάτων.

Όρια: θ. Φλέγκα (υψ. 2159), δυτική κατεύθυνση, κορυφογραμμή όρια Εθνικού Δρυμού, θ. Αυτιά, θ. Νανά, συμβολή ρ. Αρκούδα - ρ. Σούτη, ράχη Τόκα, νοτιοδυτικά, υψ. Τόκα, συμβολή Π. Αώου Ρ. Αρκούδα, Αώος Π. ρ. Αρμέρες, δημόσιο δάσος Φλαμπουραρίου - Κοιν. Φλαμπουραρίου, Φλέγκα.

15.- Απαγόρευση κυνηγίου: Δ.Κ. Μετσόβου Δήμου Μετσόβου 6.200 στρεμμάτων, θέση «Τσούμα Μπάρμπα.Η απαγόρευση ισχύει μέχρι 24-3-2027.

Όρια: Αρχίζουν από την πηγή «Γεωργίτση» και με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί ρέμα το οποίο συμβάλει στο ρέμα «Ποτόκι». Ακολουθεί το ρέμα «Ποτόκι» μέχρι τη συμβολή του, στην τεχνητή Λίμνη πηγών Αώου (στο σημείο ανώτατης στάθμης λειτουργίας της Τεχνητής Λίμνης-χωροσταθμική 1.343μ.).Στη συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή της τεχνητής λίμνης Αώου προς τα δυτικά, στο σημείο ανώτατης στάθμης της, περικλείοντας τις δασικές θέσεις «Τσούμες», «Σπανούρα Πόγγα», «Τσούμα Φάτζι» και «Τσούμα Μπάρμπα» μέχρι το ρέμα «Παπαναστάση». Στη συνέχεια ανεβαίνει το ρέμα «Παπαναστάση» μέχρι την 45η επαρχιακή οδό. Τέλος ακολουθεί την 45η επαρχιακή οδό έως την πηγή «Γεωργίτση» από όπου και άρχισε.

16.-Απαγόρευση κυνηγίου : Λίμνη Ιωαννίνων σε έκταση 29.600 στρεμμάτων, στη χερσαία και υδάτινη περιοχή της . Ισχύει μέχρι 31-7-2024.

Όρια: Αρχίζουν από τη θέση «Σκάλα» (Δ. Ιωαννιτών) ακολουθώντας την παραλίμνιο λεωφόρο καταλήγει στην πλατεία Μαβίλη. Από εκεί ακολουθεί τη νοητή γραμμή που σχηματίζεται από τη λίμνη και τα οικόπεδα-αγροκτήματα μέχρι τη «Λιμνοπούλα». Από εκεί συνεχίζει στο δρόμο μέχρι να συναντήσει την Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου-Τρικάλων (Αμπελόκηποι) την οποία ακολουθεί μέχρι το ρέμα «Μέγας Λάκκος» Λογγάδων . Από τη θέση αυτή ακολουθεί το ρέμα καθοδικά μέχρι να συναντήσει την Επαρχιακή οδός Ιωαννίνων - Λογγάδων,στη θέση « Αμμορυχείο».Στη συνέχεια ακολουθεί την επαρχιακή οδό με κατεύθυνση προς Λογγάδες και καταλήγει στο πρατήριο υγρών καυσίμων (shell) του Αγκά Ευάγγελου.Από το σημείο αυτό ακολουθεί αγροτικό δρόμο και διασχίζοντας τις πεδινές εκτάσεις καταλήγει στην επαρχιακή οδό Καστρίτσας-Κατσικάς την οποία ακολουθεί για 100 μέτρα και στρέφεται δεξιά στον πρώτο αγροτικό δρόμο που συναντάει και διασχίζοντας κάθετα τον υδραύλακα (Γ.Ο.Ε.Β.) ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο στις παρυφές των κατοικιών του Δήμου Ανατολής, του συνοικισμού Λασπότοπου και καταλήγει στον ιχθυογενετικό σταθμό. Από το σημείο αυτό συνεχίζει ακολουθώντας την παραλίμνια λεωφόρο και φθάνει στη θέση «Σκάλα» όπου και άρχισε.