Εκτύπωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ

 

( Δασαρχείο: Μ. Κοτοπούλη 62, 2ος όροφος – κάθε 2η και τελευταία εργάσιμη Δευτέρα

του μήνα).

Απαραίτητη προυπόθεση για την έκδοση άδειας κυνηγού για πρώτη φορά, είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του!

Στο Σύλλογο κατατίθενται τα παρακάτω :

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει Άδεια κατοχής κυνηγ. όπλου στο όνομά του πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από την Αστυνομία η οποία του επιτρέπει να κυνηγά με οποιοδήποτε όπλο, αρκεί να φέρει μαζί του την αντίστοιχη Άδεια κατοχής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Βεβαίωσης από την Αστυνομία

Ιατρικό Πιστοποιητικό** ( από Παθολόγο ή Νευρολόγο σε σφραγισμένο φάκελο το οποίο κατατίθεται στην Αστυνομία )

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αγορά κυνηγετικού όπλου και έκδοση Άδειας κατοχής όπλου από την Αστυνομία :

Πριν την αγορά του όπλου πρέπει να εκδοθεί Άδεια αγοράς από την Αστυνομία και μετά την αγορά εκδίδεται η Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Αγορά κυνηγετικού όπλου

Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Αστυνομία

Σημ. : Τόσο για την έκδοση Βεβαίωσης όσο και για την Άδεια κατοχής όπλου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσέρχεται στην Αστυνομική Αρχή  αυτοπροσώπως.

** Εξαιρούνται οι υπηρετούντες στις ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Ιατρικό Πιστοποιητικό (.pdf)

Ερωτηματολόγιο νέου κυνηγού (.pdf) | Απαντήσεις (.pdf)