Blue Flower

Ανανέωση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου

 1. Το κυνηγετικό όπλο κενό και λυμμένο εντός θήκης
 2. Η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου
 3. Η αστυνομική ταυτότητα και ένα φωτοαντίγραφο αυτής
 4. Πρόσφατες φωτογραφίες (Μία 1 περισσότερη από τον αριθμό των όπλων)
 5. Ιατρικό πιστοποιητικό που συμπληρώνεται από ιατρό ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΨΥΧΙΑΤΡΟ εκτός ΕΟΠΠΥ
 6. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (Παρέχεται από την Αστυνομία)

Για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ : παράβολο των 3 ευρώ για ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ / 15 ευρώ για ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ

Το παράβολο εκδίδεται στο ΚΕΠ και πληρώνεται σε τράπεζα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

 1. ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΘΗΡΑΣ (απαιτείται νέα έγχρωμη και αχρησιμοποίητη φωτογραφία μεγέθους αστυνομικής ταυτότητας).
 2. ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ(εάν έχει γίνει ανανέωση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου θεωρείται σκόπιμο να κατατεθεί η νέα Α.Κ.Κ.Ο. για την ενημέρωση των αρχείων μας).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ

 

 • Κατάθεση δικαιολογητικών στα γραφεία του Συλλόγου (28ης Οκτωβρίου 17,τηλ. 26510.25839)
 • Εξετάσεις για την έκδοση άδειας κυνηγίου

( Δασαρχείο: Μ. Κοτοπούλη 62, 2ος όροφος – κάθε 2η και τελευταία εργάσιμη Δευτέρα

του μήνα).

Απαραίτητη προυπόθεση για την έκδοση άδειας κυνηγού για πρώτη φορά, είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του!

Στο Σύλλογο κατατίθενται τα παρακάτω :

 • Αίτηση  (συμπληρώνεται στο Σύλλογο)
 • Αντίγραφο Άδειας κατοχής  κυνηγ. όπλου ή Βεβαίωσης της Αστυνομικής Αρχής ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγ. όπλου (επικυρώνονται στην Αστυνομία)  *
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 105 ( συμπληρώνεται στο Σύλλογο)
 • 1 πρόσφατη  φωτογραφία  έγχρωμη,  αχρησιμοποίητη τύπου ταυτότητας.
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση από τον οικείο Δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας).

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει Άδεια κατοχής κυνηγ. όπλου στο όνομά του πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση από την Αστυνομία η οποία του επιτρέπει να κυνηγά με οποιοδήποτε όπλο, αρκεί να φέρει μαζί του την αντίστοιχη Άδεια κατοχής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Βεβαίωσης από την Αστυνομία

Ιατρικό Πιστοποιητικό** ( από Παθολόγο ή Νευρολόγο σε σφραγισμένο φάκελο το οποίο κατατίθεται στην Αστυνομία )

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αγορά κυνηγετικού όπλου και έκδοση Άδειας κατοχής όπλου από την Αστυνομία :

Πριν την αγορά του όπλου πρέπει να εκδοθεί Άδεια αγοράς από την Αστυνομία και μετά την αγορά εκδίδεται η Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Αγορά κυνηγετικού όπλου

 • Ιατρικό Πιστοποιητικό ** ( από Παθολόγο ή Νευρολόγο σε σφραγισμένο φάκελο το οποίο κατατίθεται στην Αστυνομία η οποία εκδίδει άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου)

Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου

 • 2 πρόσφατες φωτογραφίες
 • Άδεια αγοράς όπλου
 • Τιμολόγιο αγοράς όπλου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Αστυνομία

Σημ. : Τόσο για την έκδοση Βεβαίωσης όσο και για την Άδεια κατοχής όπλου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσέρχεται στην Αστυνομική Αρχή  αυτοπροσώπως.

** Εξαιρούνται οι υπηρετούντες στις ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Ιατρικό Πιστοποιητικό (.pdf)

Ερωτηματολόγιο νέου κυνηγού (.pdf) | Απαντήσεις (.pdf)

 

ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ

 

1) Οι  ζώνες διάβασης τρυγονιού σττην περιφέρεια του Δασαρχείου Ιωαννίνων είναι οι εξής:

 • Το οροπέδιο Ιωαννίνων,που ορίζεται από την οριογραμμή που διέρχεται από τις παρυφές των πεδιάδων των χωριών Πεδινής, Σταυρακίου, Βουνοπλαγιάς, Ροδοτοπίου ,Νεοχωρίου, Πετσάλης, Ασφάκας, Περάματος, Λογγάδων, Βασιλικής, Χαροκοπίου, Μουζακαίων, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Μπιζανίου, Αβγού, Κρυφοβού, και Αμπελιάς.
 • Το λεκανοπέδιο Δωδώνης(πεδινές περιοχές Μελιγγών,Μαντείου,Δωδώνης και Δραμεσιών )
 • Οι δασαγροτικές περιοχές Παλαιών Αλωνιών ,Περάτης, Κόντσικας και Πολυλόφου.
 • Η κοιλάδα του ποταμού Καλαμά(από το χωριό Κληματιά κατά μήκος του ποταμού μέχρι των χωριών Γκριμπόβου, Πολυδώρου, Λεπτοκαρυάς, Βροσύνας και περιλαμβάνει τις συνεχόμενες περιοχές γύρω του ποταμού χωριών).
 • Η πεδιάδα Καλαμά-Παρακαλάμου (συνεχόμενες πεδινές περιοχές από Καλπάκι, Δολιανά, Παρακάλαμο μέχρι Κουκλιούς και Μαζαράκι).
 • Η πεδιάδα Ασπραγγέλων(ύψωμα ''Καμπόπουλος''-Αγιος Αθανάσιος και περικλείεται από υψώματα Βρούμπιστα- Καραχάιδου- ΄Αγιοι Θεόδωροι-Σκάλες).
 • Η πεδιάδα Βίτσας, Άνω και Κάτω Πεδινών και
 • Η κοιλάδα Μπαλντούμας (δεξιά και αριστερά του ποταμού πεδινές εκτάσεις μέχρι παρυφές γειτονικών υψωμάτων).

2) Οι ζώνες διάβασης τρυγονιού για το Δασαρχείο Κόνιτσας είναι οι εξής:

Αρχίζει από τη γέφ. του π. Αώου στο άκρο της Κόνιτσας ακολουθεί το δρ. Κόνιτσας-Ιωαννίνων μέχρι τη γέφ. του π. Βοϊδομάτη, από εκεί ακολουθεί προς τα κάτω τον π. Βοϊδομάτη μέχρι τη γέφυρα Αώου στο Μπουραζάνι. Από εκεί ευθεία γραμμή ανεβαίνει στην κορυφή Αγ. Παρασκευή και Προφ. Ηλία Αετόπετρας. Ύστερα περνούν πάνω από το χωριό Μάζι όπου βρίσκεται το Υδραγωγείο και μετά πάνω από το χωριό Ηλιόρραχη και φθάνουν στη θέση Πλάκα (Λατομείο). Από εκεί κατεβαίνουν το γεφύρι Μπούσι του ρέματος «Τοπόλιτσα» και ακολουθώντας τα κάτω άκρα των σπιτιών της Κόνιτσας καταλήγουν στη γέφυρα του Αώου από όπου άρχισαν.