Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

Δεν ζητάμε από την πολιτεία επιστροφή χρημάτων.

ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΝΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ  ΥΓΙΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Σ.Ι.

                                                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ