Αρχική

31-07-2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση


ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ   ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ                                                          Ιωάννινα  21/07/2017

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17 Β, Τ.Κ. 45332  ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αριθ. Πρωτ.  67

τηλ. 26510.25839 &  fax. 26510.39906

e-mail:info@ksioan.gr

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΈΚΤΑΚΤΗΣ    Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ   Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Καλούμε τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Αυγούστου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30΄π.μ που θα γίνει στο «ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ» του Συλλόγου στο Πέραμα.

Σε περίπτωση που δε θα υπάρχει απαρτία ( που είναι και το πιθανότερο), θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 13 Αυγούστου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με το παρακάτω θέμα:

  1. 1. Έγκριση επιβολής έκτακτης οικονομικής εισφοράς υπέρ Ε΄Κ.Ο.Ηπείρου.

Σημειώνουμε ότι μέλη του Συλλόγου μας  είναι μόνο οι κυνηγοί που έβγαλαν άδεια κυνηγίου στο Σύλλογο κατά την κυνηγετική περίοδο  2016-2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ   

Η θεώρηση των αδειών έχει αρχίσει από τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018


Μια καλαίσθητη ζακέτα fleece προσφέρει ο Σύλλογος στους κυνηγούς-μέλη του για προστασία από τα κρύα του χειμώνα και ορατότητα από τους συναδέλφους